Послание

Като наследници на една 80 годишна история и запазили дълбоката философия на баща ни Димитър Пилев продължаваме да развиваме и съхраняваме един основен принцип - клиентът е най-добрият партньор в работата и с удоволствие се стремим към задоволяване на потребностите му.

Искрено благодарим на всички, които ни се довериха и останаха с нас през всички тези години.

                                                                                                                                                                        Пилю Пилев

                                                                                                                                                                        Златко Пилев


Традицията има значение!