ДНЕС

Мелничен комплекс „Димитър Пилев” разполага с две мелници, оборудвани с последно поколение машини в мелничната промишленост и автоматизация на производствения процес.

Към мелничния комплекс е изградена и оборудвана химико-аналитична лаборатория за осъществяване на контрол на постъпващата суровина, произведените брашна и издаване на качествен сертификат на готовата продукция за реализация. Комплексът разполага с 30 000 тона зърнобаза. Предприятието се обслужва от високо квалифицирани специалисти във всички нива на обслужване на предприятието.

Фирмата разполага със собствен автопарк – камиони от 5 до 25 тона и брашновози за безамбалажно транспортиране.

Към предприятието е създаден и фуражен цех за производство на различни видове храни за животни. За нас е от огромно значение високото качество на обслужване на нашите клиенти на всички нива. Отговорността ни към потребителя е основата на философията възпитала всички поколения преминали и оставили белег в историята на мелницата.