ИСТОРИЯ

Мелничният комплекс “Димитър Пилев” се намира в с. Конуш, на 10 км от гр. Хасково. Тук се е съхранил духа и традициите на 3 поколения в мелничарството. Първата мелница е била закупена от двамата братя Пилю и Янко Тончеви през далечната 1936 година от фамилията Котуролу. Синът на Пилю Тончев, младият тогава, Димитър Пилев, става техен наследник. След национализацията в България, когато мелницата става държавна, той остава на работа в нея. Близо 50 години той се грижи за оцеляването й в най-трудните времена и е идеологът на нейното възраждане и на възхода й.

През 1992 година Законът за реституцията връща мелницата отново на фамилията. Синовете на Димитър Пилев по традиция спазена и до днес в рода тръгват по пътя на баща си и праотците си. След смъртта на баща си те построяват две нови модерни мелници на земята притежание на дядовците им. Днес създаденият мелничен комплекс носи името на човека, съхранил традицията през всичките тези години, име превърнало се в синоним на трудолюбие и всеотдайност: Димитър Пилев!